collage wraps collage wraps 7 kathy van kleeck.JPG

collage wraps

140.00
blue Djenne wrap blue djenne wrap 2 kathy van kleeck.JPG

blue Djenne wrap

240.00
grey Djenne wrap grey djenne wrap 1 kathy van kleeck.JPG

grey Djenne wrap

240.00
tiny bronze nuggets nugget 1 kathy van kleeck.JPG

tiny bronze nuggets

from 35.00
bronze portal, dark portal 2a kathy van kleeck.JPG

bronze portal, dark

50.00
bronze portal, light portal 1b kathy van kleeck.JPG

bronze portal, light

60.00
textured bronze crescent textured bar 1b kathy van kleeck.JPG

textured bronze crescent

50.00
bronze disc clasp kathy van kleeck.JPG

bronze disc

40.00
bronze pendant, petite bronze long pendant 2 kathy van kleeck.JPG

bronze pendant, petite

45.00
bronze pendant, long bronze long pendant 2 kathy van kleeck.JPG

bronze pendant, long

70.00
bronze donut, light donut 1c kathy van kleeck.JPG

bronze donut, light

60.00
bronze donut, dark donut 2a kathy van kleeck.JPG

bronze donut, dark

60.00
mixed gravel stacks gravel bronze glass 1 kathy van kleeck.JPG

mixed gravel stacks

80.00
flat pebbles

flat pebbles

70.00
pinched donuts

pinched donuts

100.00
matchstick cylinder duo matchstick cylinder duo 2 kathy van kleeck.JPG

matchstick cylinder duo

100.00
matchstick gravel trio matchstick gravel trio 2 kathy van kleeck.JPG

matchstick gravel trio

100.00
rustic cubes

rustic cubes

60.00
picket studs

picket studs

64.00
raw diamond tiny gemstone picket studs

raw diamond tiny gemstone picket studs

76.00
crunchy studs

crunchy studs

from 19.00
fossil studs fossil studs 2 kathy van kleeck.JPG

fossil studs

from 26.00